Make your own free website on Tripod.com
Home
Infos

Full Names
Birth Date
Nick Name

Description

Mary Rose Padernal
Jan. 22
padz

ang "amang"

Arniff Manzano
Jan. 31
nep

ang "chick" boy

Mark Angelo Mejos
Feb. 4
b-chay

ang "rapper"

Lovelle Apique
Feb. 6
lhab2x

ang "piggy"

Danding Dela Cruz
Feb. 9
ding

ang "super gwapo"

Karen Rafailes
Mar. 10
ka

ang "tikig"

Marlon Denaque
Mar. 25
nog2x

ang "tiil"

Kimberly Pichon
April 4
kimyat

ang anak ni "bakul"

Rosemae Damag
May 1
lhot2x

gwapa nga "dangas"

Krish Evan Tan
May 20
kiam2x

ang "bakasi"

Klarilyn May Ibea
May 23
kay2x

ang "tagbayad"

Ruby Jane Ramirez
June 7
bobot

ang "kulot"

Jerhoel Candol
NA
dheo

ang "ngisi"

John Keith Viem Lagurin
June 21
jk

ang "bahista"

Gerald Rubio

April 4

rald

ang "basted"

Anaros Marfa
August 18
an2x

ang "singer"

Lester Enumerables
Sept. 3
kimoy

ang "monggol"

Jerphine Pichon
Sept. 13
phenyaw

tenyente "ingrown"

Paul Christian Creta
October 15
poldo

ang "pakloy"

Jerma Mae Enumerables
November 5
maming

ang "sexy mama"

Jenica Pia Enumerables
November 5
pia

ang "panga"

Francis Paul Camino

NA

dhodong

ang "pangag"

Marylyn Degala

November 20

lyn2x

ang "mamon"

Marix Relano

November 20

choche

ang "nars"

Jojo Roxas

December 9

bhajo

boy blanko

Kris Allen Badayos

December 6

cho2x

ang "sungkit"

Emmalyn Alforque

December 23

emmy

ang "dancer"

Aljhons Apat

NA

abloy

ang "sipat"

Jeomar Amarilla

NA

kobra

ang "wanted"

Fhelyriel Capuyan

NA

yayo

ang "rider"

People are like falling leaves, you need to let them go at some certain time. And we just need to be like a tree...to keep on standing still.LIFE IS TOO SHORT.Enter supporting content here